Polityka prywatności

- Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.),
- Właścicielem strony internetowej adwokatluban.pl oraz administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jerzego Kamoli z siedzibą w Lubaniu ul. Spółdzielcza 13, NIP: 6131000860,
- Serwis gromadzi informacje, które użytkownik podaje dobrowolnie.
- Dane osobowe są zbierane podczas wypełniania formularza subskrypcji biuletynu.
- Dane osobowe są używane wyłącznie w celu wysyłania biuletynu, pod warunkiem wyrażenia na to zgody.
- Strona internetowa może być przeglądana bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
- Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do dostępu do tych danych, ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania oraz może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te czynności można wykonać, wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail: kancelaria@adwokatluban.pl.
- Administrator przechowuje, przetwarza i chroni pozyskane dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl),
- Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych,